TRT Repertuar Numarası:7115BestekarıBımen ŞenUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Kerem et sagar-ı destin ile doldur atalım
Güzelim, gel sarılıp sine-be-sine yatalım
Dem-i pür neşemize neşve-i diğer katalım
Güzelim gel sarılıp sine-be-sine yatalım