TRT Repertuar Numarası:7105BestekarıBımen ŞenUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Kemendi zülfüne bend etdi beni bir nevcivân esmer
Bulunmaz bir manendi emsâli kâşı kemân esmer
Dağıtdı zülfü gibi aklı şuurum kalmadı serde
Perişân etdi hâlimi amân esmer yamân esmer
Otomatik oynat