TRT Repertuar Numarası:6759BestekarıŞakir AğaMakamıHüzzamUsulüŞarkı Devr-i RevanıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
İşittim ey gül-i gülzar
Beni geçmiş sana ağyar
Ederim halimi izhar
Bugün dursun merakım var