TRT Repertuar Numarası:5858BestekarıTatyos EfendiMakamıSuzinakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Güzelim sözlüsünü çeşmine tak
Eseri hicrin ozan yareme bak
Fikrini söyle def-i olsun şu merak
Ya beni vusla seza kıl ya bırak
Otomatik oynat