TRT Repertuar Numarası:12903BestekarıFaruk ŞahinSöz YazarıZekai TuncaMakamıNihavendUsulüDüyekFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Gün olur beni uçurur
Gün olur yerlerde sürür
Bıraksam çöle düşürür
Başbelası duygularım

Bir bakarsın yağmur yağar
Bir bakarsın güneş do&ar
Ne kısa ne yaza sığar
Güz sonrası duygularım

Nakarat güftesi
Sen şarkılar söylüyorken
Dünyalara sığmıyorken
Ağlıyorsam gülüyorken
Sorumlusu duygularım