TRT Repertuar Numarası:14562BestekarıDoğan ErginSöz YazarıAbdülkadir Keçeoğlu(Yaman Dede)MakamıHicazUsulüFahteFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Gönül hün oldu şevkinden boyandım Ya Resulallah
Nasıl bilmem bu hicrane dayandım Ya Resulallah
Ezel bezminde bir dinmez figandım Ya Resulallah
Cemelinle ferahnak et ki yandım Ya Resulallah