TRT Repertuar Numarası:5207BestekarıTatyos EfendiMakamıHüseyniUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke
Safâyâb et amân yâ rab dahîlek
Güzel ruhlar ile şâdî-i şevke
Safâyâb ey amân yâ rab dahîlek