TRT Repertuar Numarası:4986BestekarıTahir AğaMakamıHicazkarUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gizli sevdim can ü dilden kimseye faş etmedim
Söylemez cürmüm nedir ol bi-vefa küsmüş bana
Şöyle tuttum hatırın bir vech ile incitmedim
Söylemez cürmüm nedir ol bi-vefa küsmüş bana

Gerçi çoktur cürmüm amma bende inkar eyleMem
Gizli sırdır böyle bil de sorma ikrar eylemem
Söyle vaz geçsin bu nazdan gayri izhar eylemem
Söylemez cürmüm nedir ol bi-vefa küsmüş bana

Olmamışken beynenamızda bürüdet evveli
Şöyle böyle neyse girdi kafir agyarın eli
Gerçi sabir oldum amma çok zamandan evveli
Söylemez cürmüm nedir ol bi-vefa küsmüş bana