TRT Repertuar Numarası:17403BestekarıMediha Şen SancakoğluSöz YazarıMustafa TöngemenMakamıNihavendUsulüDüyek-AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gelen gelsin, giden gitsin
Yanma gönlüm, yanma gönlüm
Bu küllenmiş yangın bitsin
Vefasızı anma gönlüm ...

Ne bilirsin, ne tanırsın
Her güzeli yar sanırsın
Her çiçekten bal alırsın
Dikeni gül sanma gönlüm ...
Otomatik oynat