TRT Repertuar Numarası:4373BestekarıŞekerci Cemil BeyMakamıNihavendUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ezvak-ı cihan rüyet-i ruya gibi geçti
Eyyam-ı visal fikret-i hulya gibi geçti
Ben kayse şebih ol dahi leyla gibi geçti
Eyyamı-ı visal fikret-i hulya gibi geçti


Ah eyleyerek geçmede ömrüm yine nalan
Telziz-i hayat eyler iken vuslat-ı canan
Bak şimdi mey-i firkatü hicranla perişan
Eyyam-ı visal fikret-i hülya gibi geçti