TRT Repertuar Numarası:4313BestekarıŞakir AğaMakamıMüstearUsulüTürk AksağıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey tutii mir 'ati tekellüm
Kıl bülbül-i gülzara tebessüm
Lütfet a canım etme teelüm
Sen gel, heman ben nalan olayım
Kurban olayım, kurban olayım