TRT Repertuar Numarası:4243BestekarıAli Dede (Ser Nayi)MakamıNühüftUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey serv-i kaddi nevreste
Beni vasla kıl şayeste
Gayri deme, işte beste
Çar ebrü de olduk işte