TRT Repertuar Numarası:4065BestekarıŞakir AğaMakamıBuselikUsulüAksak SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey dilber-i hüsnü afet
Gel meclise ver letafet
Sevdi canım seni gayet
Hoş şiveli pek cezbeli
Aşub-i can buldu şöhret

Böyle şuh-i naz-perver
Bulunmaz hiç ona benzer
Hasılı her tavrı dilber
Hoş şiveli pek cezbeli
Aşub-i can buldu şöhret