TRT Repertuar Numarası:4039BestekarıŞakir AğaSöz YazarıSakıpMakamıHüzzamUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey cefâ-cû dâd elinden
Rûy-i dil göstermedin sen
Ben usandım cân ü dilden

Keşke âşık olmayaydım
Cevre lâyık olmayaydım

Dem-be-dem hâlim perîşan
Oldu sakıp dil peşîman
Hâsılı ey mâh-ı hûban

Keşke âşık olmayaydım
Cevre lâyık olmayaydım