TRT Repertuar Numarası:3972BestekarıDenizoğlu Ali BeyMakamıSuzinakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ettin bana cevr ü cefa
Kıldın visalinden cüda
Ağyare oldun aşina
Ey bi-vefa n'itdim sana