BestekarıÇağlar FidanMakamıFerahfezaUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Etmiyor hiç merhamet cana benim efganıma
Arz eden yok mu aceb ahvalimi cananıma
Kalmadı bende tahammül ta dayandı canıma
Kalmadı bende tahammül ta dayandı canıma