TRT Repertuar Numarası:3639BestekarıMedenı Aziz EfendiMakamıBayatiUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dün gece vaslınla kıldın neş'emend ey meh beni
Yoluna bir şey midir etmek fedâ cân ü teni
Ben değişmem âleme ey mâh-rü her giz seni
Yoluna bir şey midir etmek fedâ cân ü teni

Ben gubâr-ı pâyine yüz göz sürer bir bendeyim
Lûtumun şükründen aciz bende-i efgendeyim
Gece gündüz âteş-i aşkın ile süzendeyim
Yoluna bir şey midir etmek fedâ cân ü teni
Otomatik oynat