TRT Repertuar Numarası:3240BestekarıAhmet AksoySöz YazarıSaffet PaşaMakamıDügahUsulüMüsemmenFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Derd-i aşka müptela bir ney bir ben bir gönül
Zar eden subh-ü mesa bir ney bir ben bir gönül
Dağlarda serteser efgan eder hasret çeker
Nağme pervaz-ı cefa bir ney bir ben bir gönül.