TRT Repertuar Numarası:18972BestekarıSadettin KaynakMakamıHicazUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Deli gönül gafil olma gözün aç
Diriğ etme dosta elden geleni
Bulmak ister isen derdine ilaç
Diriğ etme dosta elden geleni

Katib-i muhabbet bir akar sudur
Yiğidin kalbini pak eden odur
Kerem eyle sana öğüdüm budur
Diriğ etme dosta elden geleni
Otomatik oynat