TRT Repertuar Numarası:3112BestekarıCivan Ağa (Lavtacı)MakamıSuzinakUsulüAğır Aksak-Cur.FormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile can ü teni
Sönmez ateşlerle yakdın bi-vefa şimdi beni
Lalezar-i neyleyim varken bu sinem gülşeni
Darülahzan-i vücudumken bu gönlüm meskeni
Görmemek yeğdir görüp divane olmakdan seni
Sevdiğim kim kurtarır zencir-i zülfünden beni