TRT Repertuar Numarası:3094BestekarıAhmet Irsoy (Hafız-Zekaızade)Söz YazarıEnderunı VasıfMakamıFerahnakUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan
Kaçınma, ateş-i aşkınla bağrın dağlayandan
Düşer mi içtinab etmek senin çün ağlayandan
Şirışk-i çeşmimin bak farkı varmı çağlayanlardan