TRT Repertuar Numarası:2969BestekarıTatyos EfendiMakamıRastUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Çeşm-i celladın ne kanlar döktü Kağıthane'de
Çağlayan fevvare-i hun-i ciğer dil-hanede
Bakma, kaç ahu hıramım tutmasın bu kan seni
Çağlayan fevvare hun-i ciğer dil-hanede