TRT Repertuar Numarası:2968BestekarıTatyos EfendiMakamıSuzinakUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Çeşmi celladın boyandı girdi artık kanıma
Baş çevirmez oldu zalim dide i giryanıma
Tiri müjganın bu yaşda kıydı hayfa canıma
Can verirken olsun eyle merhamet gel yanıma