TRT Repertuar Numarası:14474BestekarıAli Rıza Şengel (Eyyubi)Söz YazarıEnderunı VasıfMakamıNihavendUsulüEvsatFormuTevşih
Notaları
Sözleri
Cenâbındır şeh-i pâkîze-meşreb yâ Resûlâllah
Cemâlindir meh-i tâbende kevkeb yâ Resûlâllah
Safâ-yı tal'at-ı rûyinle âlem gark-ı nûr oldu
Misâl-i mâh-ı enver doğduğun şeb yâ Resûlâllah
Otomatik oynat