TRT Repertuar Numarası:2632BestekarıBımen ŞenMakamıŞedarabanUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Buy-i zerrin tütüyor kakül-i zer-tarında
Yasemenler kokuyor sadrı safabarında
Bir bahar haleti var cümle-i didarında
Görünür nur-useher çeşli füsunkarında