TRT Repertuar Numarası:2592BestekarıHafız Osman Efendi(Musul'lu)MakamıBestenigarUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bu neva-yı dil hıraş ah-ı, dil-i canım mıdır
İnleyen tanbur mu yoksa kendi efganım mıdır
Çağlayan hüzn ile eşk-i, çeşm-i giryanım mıdır
İnleyen tanbur mu yoksa kendi efganım mıdır