TRT Repertuar Numarası:2373BestekarıAbdürrahim Dede(Hafız Şeyda)MakamıRastUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Bir yüzden idi yar ile üslub-ı muhabbet
Hatt ile irişdi hele mektûb-ı muhabbet
Mecnun ne bilir kâide--i nâz ü niyâzı
Aşık mı sanır kendin o meczûb-ı zûbi muhabbet
Otomatik oynat