TRT Repertuar Numarası:2279BestekarıŞakir AğaMakamıTahirUsulüAğır Aksak SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir şuhun oldum maili
Eltafının yok naili
Var mı acep bir kabili

Çeşmi anın mestanedir
Dilruyine pervanedir
Gayrı bana biganedir

Yahşi yamandır sözleri
Ahu misali gözleri
Çoktur o şuhun sözleri