TRT Repertuar Numarası:19299BestekarıAlaeddin YavaşcaSöz YazarıMediha Şen SancakoğluMakamıNihavendUsulüMüsemmenFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir nihavend şarkı yaptım aşkı anlatsın diye
Sevgilerden nağme katdım, sevgilim tatsın diye
Buselik, mahur, hicazkar, bir saba, bir buselik
Ayrı bir dünya yaratdım, kalbe zevk katsın diye