TRT Repertuar Numarası:2170BestekarıŞakir AğaMakamıBuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir misli var mı kıl beyân
Olmadığı günden ayân
Şimdi onundur nâm-ü şân
Nûr-i kamer pertev- feşân
Pervânesi şems-i cihân

Dünyâyâ şâyi'dir feri
Çerhin odur işvegeri
Yâ hûrîdir yâhud perî
Nûr-ı kamer pertev- feşân
Pervânesi şems-i cihân
Otomatik oynat