TRT Repertuar Numarası:2107BestekarıŞakir AğaMakamıFerahnakUsulüAğır DüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına
Erişmedin üstâde-i hicrin cânına
Aldın revâ mı gözgöre ağyarın yânına
Lâyık mı bu düşer mi a hercai şânına