TRT Repertuar Numarası:1874BestekarıŞakir AğaMakamıFerahnakUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Bir dilbere dil düştü ki, mahbûb-ı dilimdir.
Reftârı güzel, kaameti ar'ar bedelimdir
Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te'sîr,
Canım da n'ola hayli zemandır emelimdir.