TRT Repertuar Numarası:1877BestekarıŞakir AğaMakamıBayatiarabanUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir dilber-i hazır cevab
Ettim cihanda intihab
Laline reşk eyler şarab
Pek dilrübadır mahitab

Düştü dil ol ince bele
Yandı misali meş'ale
Mecburu oldum ben hele
Pek dilrubadır mahitab