TRT Repertuar Numarası:1653BestekarıBımen ŞenMakamıHüzzamUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bilirim daha sen pek küçüceksin
Gönlüm seni sevdi, ah ne diyeceksin
Nice bir istiğnâ hazedeceksin

Beklerim güzelim, gelişin tam çağın
Al al olmuşsa da, gerçi yanağın
Yense pek hoş olur elması babın
Gönlüm seni sevdi, ne diyeceksin