TRT Repertuar Numarası:1543BestekarıBımen ŞenSöz YazarıEnderunı VasıfMakamıSegahUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey nuş eyleme
Andelib-i aşkımı hasretle hamuş eyleme
Gönlümü sahbay-ı hicranınla sarhoş eyleme
Her ne cevr eylersen et ahde heramuş eyleme