TRT Repertuar Numarası:1404Bestekarıİsmail DemirkıranSöz YazarıFuzulıMakamıNihavendUsulüSemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?
Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?