TRT Repertuar Numarası:1370BestekarıBımen ŞenMakamıIsfahanUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ben feda etmek dilerken dost için hep canımı
Bivefa görmekle dilhunum bütün yaranımı
Kimse ta'yip etmesin şekva-yi bi-payanımı
Bivefa görmekle dilhunum bütün yaranımı