TRT Repertuar Numarası:1014BestekarıAli Galip AlnarMakamıTahir BuselikUsulüSemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bahar gelir, gonca açar
Bülbül öter, nağme saçar
Gül bülbüle, bülbül güle
Hayran olur gönlün açar

Gel sevdiğim raks edelim
Bu şevk ile bezm edelim