TRT Repertuar Numarası:956BestekarıAbdürrahim Dede(Hafız Şeyda)MakamıNihavend-i KebırUsulüMuhammesFormuBeste
Notaları
Sözleri
Bağda meyler içilir nâleler eyler neyler
Sesi çıkmaz acaba bülbül uyurmu neyler
Güle gûş ettiremez yok yere bülbül inler
Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler
Otomatik oynat