TRT Repertuar Numarası:838BestekarıTatyos EfendiMakamıSuzinakUsulüSengin SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Affetme sakın hançer-i müjganını nâgâh
İncitme yazık hasta-i hicrânını ey mâh
Koymaz yanına ettiğini Hazreti Allah
Bir nâr-i ciğersûzunâ yaktın beni eyvâh
Yaksın seni de ben gibi âteşlere Allah
Otomatik oynat