TRT Repertuar Numarası:571BestekarıAbdülaziz Efendi (Hekimbaşı)Söz YazarıNef'ıMakamıHüzzamUsulüÇenberFormuBeste
Notaları
Sözleri
Asıka tân etmek olmaz müptelâdır neylesin,
Ademe mihr.i mahabbet bir beladır neylesin
Zülfüne kalsa perîşan eylemezdi dilleri
Anıda tahrik eden bauf sabadır neylesin