TRT Repertuar Numarası:14659BestekarıHafız Osman Efendi(Musul'lu)Söz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıHicazUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Arif ol ayine-i insane bak
Anda nün-i hazret-i rahmane bak
Geç harabat ehlinin viranlığını
Anda mahf-i kenz-i bi-payane bak

Suretinde ademi halk eyleyen
Şibh-ü misli olmayan sultana bak
Şemme vechullahı Fehmedinse ger
Şeş cihetden bi- cihet canane bak

Firkat ehline yeter, kıldın nazar
Aç gözün vasıl olan yarane bak
Geç hüdai suret-i manayı gör
Katrayı ko lücce-i ummane bak
Otomatik oynat