TRT Repertuar Numarası:410BestekarıAli Dede(Na'lizade)MakamıRehavıUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Amade olur zevkü ceme zümrei rindan
Geldi yine ıyd oldu cihan hurremu handan
Şimden geri bir sim zekan gonca dehenle
Meyhaneye azm eyleyelim bi serü şaman