TRT Repertuar Numarası:49BestekarıAbdullah Ağa(Hafız Şeyda)MakamıNeva BuselikUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Açılır nâz ile ol gonca-ruha"gül" deseler
Gazab-âujde olur 'şîve ile gül" deseler
Gülistân eyler idim kûyini feryâdım ile
O gül-i âle sezâ ' işte şu bülbül" deseler
Otomatik oynat