Sırmakeş Hüsnü Efendi’nin oğlu olan Zati Arca 1863 yılında İstanbul’da, Bayezid’in Sarayiçi mahallesinde doğdu. İlkokul çağında, takriben sekiz on yaşlarında Muzika-i Hümayûn’a alındı. Burada Batı Mûsikisi sistemine göre öğrenim görerek uzun yıllar çalışarak albaylığa kadar yükseldi. Guatelli ve Aranda paşaların öğrencisidir. Bir yandan da Türk Mûsikisi’ne merak etmiş, Hacı Ârif Bey’den ders almıştı. Dini Mûsikimizi de biraz bilirdi. Sarayda çeşitli programlara katıldı ve korolar yönetti.Muzika-i Humayûn’dan ayrıldıktan
sonra bazı ilkokullarda mûsiki öğretmenliği yaptı; bu okullar için mûsiki kitapları yazdı. Zati Arca iyi klarnet çalardı; önce Darülbedayi, sonra Darülelhan’da çalıştı. Ağustos 1951 tarihinde Suadiye’deki evinde öldü; Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.