Genel Açıklama
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1 Ekim 1986 tarihinde, şef Mehmet ÖZBEK yönetiminde 40 koro, 27 orkestra sanatçısı ile çalışmalarına başlamıştır.

Sanat mesaisini hafta içerisinde günlük sürdüren koronun, mevcut orkestrasının kadrosunun teknik oluşumunda, şu enstrümanlar bulunmaktadır.Mızraplılar: Cura Bağlama, Bağlama, Divan Bağlama, Tar, Kânun, Ud, Bas

Nefesliler : Kaval, Mey, Zurna, Klarnet

Yaylılar : Kabak Kemâne, Karadeniz Kemençesi, Kâmança, Viyolonsel

Vurmalılar: Bendir, Tef, Asma Davul, Nağara, (Kaşık, Koz, vb. perküsyonlar)Koronun temel kuruluş amacı, Türk halk ezgilerinin en şekçin örneklerini, ileri bir anlayışla seslendirerek, bu müziği yurt içinde ve yurtdışında tanıtmaktır. Koro, bu temel amaç doğrultusunda, kuruluşundan bugüne vizyonunu oluştururken:

Halk Müziğimizin en iyi örneklerini, titizlikle seçip, koro ve orkestra sanatçılarıyla yorumlayarak Anadolu müziğinin, bugün ve yarın için; kültürel işleyişte, başta yer alması gereken zengin kaynaklarımızdan biri olduğunu vurgulamayı;

Yaklaşık 50 yıl göz ardı edilmiş, uygulamadan geri bıraktırılmış çeşitli halk çalgılarını, Anadolu müziğinin çok boyutluluğu içindeki yerlerini almaları yolunda bir orkestra disiplini içinde icra ederek, yeni bir yorum biçimi oluşturulmasına öncülük etmeyi;

Türkülerimizin ve çalgılarımızın çağdaş işlevler kazanabilmeleri için nitelikli yeni yorumlar ve uygulamalar için ARGE çalışmaları yapmayı;

Anonim türkülerimizin yanında bu türde oluşturulmuş yeni eserlerde çoksesli uygulamalara giderek, hem geleneksel halk müziği icra ifade boyutunun geliştirilmesine, hem de anlatım gücü inkâr edilemeyen çok sesli müziğin, geniş halk kitlesince benimsenmesine, yardımcı olmayı;

Zaman zaman, türkülerimizi pek doğal olarak, halkın tüm yaşamıyla bütünlük içinde olduğunu vurgulamak amacıyla bazen oyunlu türküleri halk oyunları eşliğinde, bazen hikâyeli türküleri de dramatize ederek sunmayı ilke edinmiştir.

Koro, yurtiçinde ve yurtdışında yıl boyunca koro ve solo konserler sunmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı küçük çaplı solo okul konserlerinin yanında Üniversitelere, Huzurevlerine ve Cezaevlerine özel konserlerle hizmet sunmaktadır.
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
Fotoğraflar
Videolar